Sepuluh Kalimat Bijak dari Negeri China

父 母 不 孝 , 奉 神 無 益
Bila tidak berbakti pada orang tua; Percuma saja menyembah Tuhan.
兄 弟 不 和 , 交 友 無 益
Bila dengan saudara sendiri tidak rukun; Percuma saja menjalin persahabatan.
存 心 不 善 , 風 水 無 益
Bila hati penuh pikiran jahat; Percuma saja mengatur Feng Shui.
行 止 不 端 , 讀 書 無 益
Bila tindak tanduknya tanpa tata karma; Percuma saja sekolah.
心 高 氣 傲 , 博 學 無 益
Bila bersifat angkuh; Percuma saja menjadi seorang terpelajar.
作 事 乖 張 , 聰 明 無 益
Bila seenaknya sendiri dalam melakukan segala sesuatu; Kepintaran pun percuma.
時 運 不 通 , 妄 求 無 益
Bila belum tiba saatnya; Memohon dengan membabi buta juga percuma.
不 惜 元 氣 , 服 藥 無 益
Bila tidak menghargai kesehatan; Minum obat pun percuma.
妄 取 人 財 , 布 施 無 益
Sembarangan mengambil harta orang lain; Percuma saja beramal/berdana.
淫 惡 肆 欲 , 陰 騭 無 益
Bila suka mengumbar hawa nafsu; Percuma saja berbuat kebaikan.

(fbmwd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.